Recimo u početku bi svemir
(ispod sve – mira stođavoli vire)
Zemlja bi gLAVA svemira
Sa neba spuštalicom
Iz zemlje dizalicom
Recimo sTUPIsmo smelo

Recimo vatru otkrijemo
ToČak izmislimo
Piramide gradimo
Recimo umiremo
Mrtvi ustajemo
Ustali mudruju

Recimo sedimo
More gledamo
O bitku mislimo
Suština je voda
Drugi viču vazDUH
Treći vatra
Apejron
HOMEomeRije

Recimo mudrost vežbamo
S KAMenOM pod jeziKOM
Pogledom put SUnCA
Ko ne uspe kamen gura
Ko neće isti tuca

Recimo ratujemo
Sever jug
Radnik plug
Zapad istok
Mister drug

Recimo besnimo
Grubi u blagdan
Od zla Boga do dobra vraga
Stiskamo pest sve u šest

Recimo ćutimo
Kao nešto mutimo
Recimo tecimo
U tušta u tma
Sve u svemu
Ništa ni u čemu

Recimo živimo
Recimo umiremo
Mrtvi ustaJemo
USTAli mudruju
Recimo krug pravimo

Advertisements