Poslednje sam čuđenje sveta!

Zapamtite kaktus i raspored bodlji

– nabošćete se na reč.

Zatalasani smrad

između gornje usne i donjeg kapka oka.

Oko moje jezero sa leševima riba

Nikad ti dosta devojaka

Dosta sa mrtvokrečinama u venama.

Žena sa rukama tako ume,

tako lepo da prevaziđe banalnost morala.

Nepoimanje zbunjujućeg,

jer sreća mala il’ velika

sa dojki mora li se samo mleko piti

ne nadajte se

da me možete ubiti

u biti

biti

i

ti.

Advertisements