Umuklo je milovanje srebra sa porcELANOM. Tuce razrogačenih očiju brzo je otkrilo osumnjičeni par. Žena ga je stegla za slabinu, tako da se nekontrolisano nasmejao.
– Gospode Bože! – zavapilo je nekoliiko snebivajućih rođaka.
– Zato li sam odvajao poslednje zalogaje od usta da bih te školovao i stvorio čoveka od tebe!- otac.
– Ne, ne, prijatelju, ovo je meni upućeno! Učinio je to da bi me obrukao pred ovim ljudima. To mi je hvala za sve što sam učinio.- tast.
– Od početka sam govorila da je prostak – tašta.
– Ali mama… – žena.
– Ti da ćutiš! Da si me slušala gde bi ti kraj bio- tašta.
– Ali, ja, nisam uspeo… – pokušao je da se opravda.
– Možda dete nije htelo – majka.
– I ti da ćutiš! Za sve si ti kriva! Dete ovo – dete ono. I kada nam bude srao po glavi „dete“ neće biti krivo – otac.
– Hahahaaa… Ovo je sjajno, komedija apsurda sa elementima folklora našeg podneblja – pijani ujak.
– Eto na koga je! Jadno naše dete u ovakvoj familiji- tašta.
– Nemojte tako prijo, i vašoj ćerki se desilo… – majka.
– Bila sam trudna… – žena.
– Ja sam tri puta, pa nisam… – majka.
– Sve to što ste zadržali u sebi sada na odloženo izlazi iz njih – tašta.
– Mogu li ja nešto da kažem – riknu stežući ivicu stola tako da su njegovo besno drhtanje svi osetili kao vibracije koje će kulminirati nekakvom eksplozijom. Za trenutak nastade muk. Oseti nadimanje u stomaku i pre nego što je uspeo da se stisne,  ponovo nekontrolisano, bučno prdnu.

Advertisements