‘Zalutao sam u sebi, i izgubio se’ Atar

 

Otiču ljubavni sokovi i životni otrovi
Isparavaju nervni gasovi
Na leđima bičem preslikane linije dlana
U očima sivilo dana
Debi na bideu
Šta bi ti
Beda na debiu
Šta ti bi

Poskoci naskaču
Uskoci doskaču
Super-meni
Zavereni kuju planove
Planeri kuju zavere
Kučke kuju kučiće
Kovači dok je vruće
Show-meni
Glasnici galame
Bukači šapuću
Oratori kopaju (prošlosti)
Političari politirRAJU (prošlosti)
Dugmići vise o koncu
Obešenjaci o konopcu
Opasnost u vazduhu
Mach-o-meni
Stolice su guzičene
Guzice ustoličene
Jedna guzica a sto lica
Silom te miluju
Radom raduju
Na poskoka poskočiš
Na uskoka naskočiš
Na slona osloniš
Na čoveka ne možeš
S drugom družiš
Željkom želiš
Živkom ne živiš
Nekom ženom ženiš
Majkom majkaš
S ocem
Otče naš, iže jesi na nebesjah – Višnja zre
hljeb naš nasušni dažd nam dnes; – Jagoda rađa
i ostavi nam dolgi našja kakože – Vera veruje
i mi ostavljajem dolžnikom našim; – Vlada vlada
i ne vovedi nas vo iskušenije, – Željka ne želi
no izbavi nas ot lukavago. – Nada poslednja umire

Mirko miruje – kuku meni
Darko daruje – ruku njemu
Bole boluje – muku tebi
Zvonko odzvanja – buku vama
Luka luči – luku nama
Vuk vuče – vuku njima
Nada poslednja umire
Ljubavnica: vrućica -toplica – hladnica – smrznica – drznica
Pesmica – sudnica – samica – pesnica u jajca

Otiču ljubavni sokovi i životni otrovi
Isparavaju nervni gasovi
Na leđima bičem urezane linije dlana
U očima sivilo dana

Advertisements