Uputstvo za uPotrebu: čitati isključivo uz video i ne pokušavati kod svojih kuća – ni lična odgovornost se ne računa kao olakšavajuća okolnost 🙂 😦

 

 

 

Nenaučen si mUčen i DOTUČEN

Da život je samo gmizanje za ljubavlju

Poštapanje štapom krhke struk-ture

Ko racija u policijski pre-čas

Ko koraci ka suđenoj raci na prečac

 

Kad joj nisi bio davnašnji

Kako bi bio sadašnji?

Nećeš biti nikadašnji

Budući da već toneš ko potonji

 

Mora da spavaš ovim be(z)snom

U kom se ogledaš bezličan

Našminkan formom života

Tek da deluješ živo(to)pisno

 

Ove su reči deja vu

Već vađeno iz džigerice za u pljuvaonice

Borba za život od danas za danas

Sutra je junačenje po mestu tvorbe

Samo-lepljiva reklama za sLepe u-lice

 

Mora da je ovo mora pre-sna

Jer kada si na otvorenoj vodi :  pLutaš

Kad je zatvorena tobom

Samo si čep od plute

Kad je u tebi:  krv je zoveš

Kad se otvoriš:  krvariš

 

U stvari samo se plašiš

Jer tebi ništa ne fali

Osim onog što bi volje-n(J)oj

Pored tebe moglo da fali

I ako te zbog toga na neMiru oStavi

Čemu da se vratiš?

Nesnu i bez-seblju – da li?

 

Advertisements