Po motivima Agate K. i varijacije Mladena U.

 

Igra reč ima o zverima koje se igraju ljudima kao brojevima…

Iliti – o reallity borbi za opstanak posle koje neće ostati niko osim gRobovlasnika

 

 

 

 

Deset malih crnaca spopade masa trnaca – jedan ne izdrža, ostalo ih devet.

Devet belih ratara, osam vrata i vratara – jednog ne pustiše, prošlo ih je osam.

Osam žutih Tatara pođoše put Ararata – jedan pade, produži ih sedam.

Sedam kovača kovaše svako svoju sreću lupajući druge po prstima, jedan ne izdrža i ostade ih šest.

Šest mesara, pet sarmi – jedan ostade mrtav gLadan, preosta ih pet.

Pet Petara, jak vetar odnese jednog i ostade ih četiri.

Vraćalo se četiri – pobegoše im ČE i prvo I, ostade ih tri.

Od ta tri otpade baš ti pa ostade dva.

Dva brata, jedna žena i jedan krevet – eto rata iz kog prežive jedan.

Taman kad je mislio da je po-bedio, na vrata nagrnu još devet…

296920_2148745394317_1116795099_31840098_841737245_n

*Басма је обично праћена ритуалном (магијском) радњом која је захтевала употребу магијских помагала, што је непосредно доводи у везу са митом. Према неким дефиницијама басма је „скраћени“ мит, јер се прагматична функција мита остварује у ритуалу. У случају басме то би представљало народно веровање да зли демони губе своју моћ ако их сагледамо тј. симболички ухватимо понављањем или записивањем њихових имена.

Басме се изговарају у критичним моментима човековог постојања, када се он налази између болести и здравља, живота и смрти, што њихову форму и начин изражавања чини наглашено драматичним.

Будући да се сензибилитет човека модерног, грађанског друштва променио у односу на свет у коме су басме настајале и имале своју практичну функцију, овај облик данас се доживљава пре свега као семантички сугестивна поезија. Богатство лексичких и изражајних могућности басме први је код нас применио Ђорђе Марковић Кодер у свом делу Роморанке. Утицај басме примећује се и у стваралаштву Бранка Миљковића, аВаско Попа уноси већи број басми у антологијску руковет народне поезије, Од злата јабука.

Advertisements