Senka nema kosti ni pakosti

Samuje iza svetlosti neparna ko utvara

Može je se lomiti bez milosti

Na tebe bez mene lako se ras- para

 

 

Prošla je zima ko-rakom           svet inja

Proleteće i proleće tRagom brišućeg leta

U  veseLom plamičku tvoj obLik sve- tinja

Dr(u)žim se senkom obe ručke za zrak sve-t(l)a.

v3S007qTod

Oživeh  na tren iz sPo-koja  svog lesa 

Ne guši me  više miris plesna

gRacijom plamenog plesa

Ožive me iz večog nesna

 

 

Presta čarolija   opet sen i sivilo

PoPlavilo me nabojem crnilo

Sve što ne sme(m) ode u smeće

NestaTi u plamenu sve-će

00lk051fw6qui5

 

Sagoreću večno i-stog željan

Ne-staću dimom u prah i pepeo

Iz kog sam davno sebe sam začeo

Kao brod u boci suv i žedan

 

Zrak mi izmiče u kraj priče

Svicima (st)varnica plam iz-diše

Poslednjim ga dahom poništavam u ič

U kraju gde ne staju kiše      nema me više

bajkom protiv grr-doba

 

Advertisements