Sve što je stvoreno je sveto. I zato ne zaboravite: svaka
zora koja dolazi sveti je događaj i svaki dan je svet, jer
svetlost dolazi od Velikog Duha. Uvijek morate imati
na umu i to da su dvonožni i sav ostali narod kojim je
napučena ova zemlja sveti i da s njima morate tako i
postupati.

Žena Belog Bivola, Oglala Sioux

““““““““““““““““““’

Pomozite uvek koliko možete onima kojima je pomoć potrebna

Bez da se proglašavate spasi-ocima (nacije), hvalite, slikate, osećate važno…

(NE VERUJTE TAKVIMA NI KAD RADITE ZA NJIH, ČAK I KAD I AKO GLASATE ZA NJIH)

Ne da bi vam bilo vraćeno, zahvaljivano, da biste obezbedili mesto u raju…

Pomozite iz jednog prostog i sebičnog razloga

Da biste opravdali i spasili jedan život – VAŠ

 

Advertisements