(Marko 9); 23. A Isus reče mu: Ako možeš verovati: sve je moguće onome koji veruje.

+++++++++++++++++++++++

 


*Планкова константа (означаве се са h) је физичка константа која се користи за описивање величине кванта. Има централну улогу у квантној механици а добила је име по Планку који ју је увео приликом израчунавања зрачења црног тела. Често се користи и редукована Планкова константа (позната и као Диракова константа, означава се као , а чита „h-прецртано“, „h са цртом“, или понекад у шаљивом смислу „ћ“. Планкова константа се такође користи у мерењу енергије емитованих светлосних фотона према изразу E = h , где је E енергија, h Планкова константа а (грчко слово ни) фреквенција.
Планкова константа и редукована Планкова константа се користе за описивање квантовања, појаве код субатомских честица (попут електрона и фотона) да се неке физичке величине јављају у одређеним износима уместо да се континуално мењају по свим могућим вредностима.

Advertisements