Reči su nekad sve, nekad ništa.
Njima možeš da opišeš koliko nekoga voliš- svima osim onom koga voliš.
Ja sam to shvatio tek razgovarajući sa nekim koga zaista volim.

PhotoFunia-13ce3ca2_o

Najlepše pesme još uvek nisam sročio.

Sad znam da postoji neko ko svaku, pa i najobičniju misao o njoj, pretvori u stih:

porebno je da samo još malo sazrim kao pesnik.

U međuvremenu, znam da čita moju tišinu,

pažljivo kao što će slušati pesme posvećene njoj…

Jer onaj ko ne čuje vašu ćutnju

ne može ni da razume vaše reči.

PhotoFunia-13d823eb

Advertisements