Slepac je osoba muškog fizičkog poSla, a slepica je osoba ženskog spola koja ga prati usprkos svemu i uinat svima.

I takav par bez računa je dokaz da je ljubav neobjašnjiva i sLEPA.

Iz takvih ljubavi smo uglavnom nastali – kad, kako i zašto smo ovakvi postali?

Advertisements