Kad ne znaš kud bi svi putevi izGledaju kao opasnost, a kad imaš cilj svaki put deluje kao mogućnost.
A put je ipak samo put i ovaj put – jedna prava u prostoru i vremenu kojom je prošlo toliko njih da ju je utabalo u (ek)stazu.
Šta je na koncu ne znaš, ali ne boj se – nećeš biti ni prvi ni poslednji koji je na kraju (puta) najebao.
Desilo se već nebrojeno puta a svet i dalje postoji kao što je i pre, i kao što će i posle tebe.
Ti si prolazan kao i put za koji se odlučiš.
Pa(te)tike su mi progledale, moram da ih (o)sLepim ako hoću dalje… – kažeš sebi u hodu…

22222ohioi

Advertisements