Nije me ostalo dovoljno za naš život
Premalo je moje kose za tvoje prste
Premalo mi zuba da (za)grizem tvoje strasti
I nedoVoljno snage za tvoje putenosti

Načeo me i osiro-mašio zub koji je radio preko vremena
Dok sam život trošio na nebitne
Rasuo me kao šaku semena
Da me tvoja ljubav ni u tragovima ne sretne

Suviše je nemanja za naša imanja.
I šta ja radim usred ove pesme?
Sanjarim o onom što bilo nije
I što čak I da može – desiti se ne sme?

 

Advertisements