Srce mi te je otkucalo
I sad sam samo talac
Vlasti-tih želja u mislima
Koje su tvoji progonitelji

Zarobim te još ponekad
Samo u svojim snovima
U kojima je sve moguće
Pa čak i da me (za)voliš

Advertisements