Ranije sam živeo u ubeđenju da tako lepo umem da se oprostim da mnogi i ne primete da me više nema kraj njih…
A onda sam shvatio da je to zato što oni nikad i nisu bili zapravo sa mnom, jedino sam ja bio sa njima…
I shvatio sam da su mnogo značajniji fenomen nego što sam mislio: nisu oni bili samo neko ko je mene povredio, oni su zapravo bili uvreda života.
Zato sam tako i prošao, jer sam neprestano vređao svoj život preko tih posrednika.
A život napušta samo jednom i konačno, u međuvremenu živi sa tobom i kažnjava te.

Advertisements