Latice su padale po meni
I fini tučani prah
Žutio je moje obrve
sKupljene u iznenađenju
Širio se opojni miris
Bivšeg cveća i ljubavi
Dok je iznad mene
Devojka ljuto udarala mladića
Buketom koji joj je
Maločas stidljivo podario
A ja sam zapušio uši
Nosačima zvuka nekog boljeg vremena
Zažmurio na sva čula
Čuvajući dubOko u sebi
Nepokolebljivu veru u ljubav
I mirno putovao
Pokretnim stepenicama ka nebu
Iznad Vukovog spomenika

(iz moje nepostojeće zbirke ‘Moje seobe kradom gradom’)

Advertisements