Dva dobra ne idu za-jedno
Ako jedno nije dobro za oba
Po(s)vade oči koje je bolje
I odu da se polovično daju
I tako usreće samo one
Koji za bolje ne znaju

Dva zla se bolje slažu
Sujetu ostave na stranu
I žrtvu lakše (s)nađu
Pa tek kad je dokusure
Rasprave koje je zlo bilo bolje
I sa naravoučenijem drugu traže

Zato mi traženi kad smo nađeni
Ništa ne primajmo u sebe
Zdravo za (po)gotovo
Za sreću je potrebno znati
Dobra dobro pomiriti
I zla u sebi posvađati
BI$

YOAR5J1463140136

Advertisements