Jezdim ti bivšim morem

Kroz zemlju Panoniju

Ogrnut u svoju paranoju

Što se ne da skriti

Da lamentiram u Beogradu

I čitam te ko knjigu

Crnjanski, al’ Mi-loše

Da crnjanskije ne mož’ biti

Advertisements